Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> lubelskie

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA planowanie, rozliczanie, kontrola

Nazwa: ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA planowanie, rozliczanie, kontrola
Koszt: powyżej 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Adres: M.C. Skłodowskiej 48/6 20-029 Lublin woj. lubelskie
Osoba kontaktowa: tel.:081 533-31-39 fax: 081 532-50-62
Tematyka: Ekonomia,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-06-15
Termin zakończenia: 2009-06-17

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Bankowy Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy
Miasto: Kazimierz Dolny
Województwo: lubelskie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie ma ogromny wpływ na rentowność działalności przedsiębiorstwa, a wiąże się z racjonalnym kształtowaniem poziomu i struktury kosztów przedsiębiorstwa za pomocą odpowiednich narzędzi.
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy ze stosowanymi metodami, narzędziami, sposobami i problemami związanymi z zarządzaniem kosztami przedsiębiorstwa oraz doskonalenie umiejętności interpretowania i wykorzystywania informacji
finansowych (o kosztach i przychodach ) w planowaniu i kontroli.

Szkolenie skierowane jest do:
Szkolenie skierowane jest do controllerów przedsiębiorstw, służb finansowych, kadry zarządzającej oraz pracowników zaangażowanych w sposób czynny w proces racjonalnego kształtowania kosztów.

Program szkolenia:
I. ZARZĄDZANIE KOSZTAMI -wprowadzenie
Zarządzanie kosztami – pojęcie i cele zarządzania, koszty w systemie sprawozdawczym a koszty w systemie zarządzania – jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy wyodrębnianiu kosztów na potrzeby zarządcze. Cykl zarządzania kosztami. Metody wykorzystywane przy podziale kosztów w ramach poszczególnych „układów zarządczych kosztów”. Przegląd narzędzi wykorzystanych do zarządzania kosztami.
Case study – badanie potrzeb informacyjnych komórki organizacyjnej
Trening kierowniczy – podział kosztów wg wskazanych przez prowadzącego metod, omówienie i prezentacja wyników

II. KOSZTY – BAZA DANYCH O PRZEDSIĘBIORSTWIE
Gromadzenie kosztów w systemie zarządczym przedsiębiorstwa, tj. na potrzeby m.in. zarządzania kosztami działalności przedsiębiorstwa. Algorytmy tworzenia kosztów – przyczyny powstawania, zniekształcenia i przekroczenia kosztów. Zasady przetwarzania danych kosztowych tj. rozliczanie podmiotowe, rozliczanie przedmiotowe, szacowanie wartości działalności w toku wytarzanych produktów i usług w przedsiębiorstwie. Rodzaje kalkulacji kosztów i warunki stosowania poszczególnych metod. Rachunek wyników wybranych części organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz wielostopniowa i wieloblokowa prezentacja wyników finansowych przedsiębiorstwa. Dokumentacja systemu rachunku kosztów – przesłanki tworzenia.
Case study – wpływ doboru metod systemu rachunku kosztów na wyniki przedsiębiorstwa
Trening kierowniczy – na podstawie dostarczonych przez prowadzącego materiałów tworzony będzie spójny system rachunku kosztów podporządkowany potrzebom informacyjnym z bloku 1

III. PLANOWANIE, KONTROLA I ANALIZA KOSZTÓW
Przygotowanie organizacyjne przedsiębiorstwa do zarządzania kosztami: organizacja centrów odpowiedzialności, gromadzenia danych zgodne z miejscem ich powstawania, gromadzenie informacji zgodnie z miejscem kontroli. Planowanie operacyjne i planowanie strategiczne powiązane z zarządzaniem kosztami – jakie koszty w jakiej perspektywie są kontrolowane. Planowanie operacyjne kosztów w przekroju ośrodków odpowiedzialności. Tworzenie budżetów cząstkowych i konsolidacja do poziomu sprawozdań finansowych. Kontrola przedsiębiorstwa – podstawy organizacji systemu. Rodzaje kontroli i metody wykorzystywane do kontroli kosztów w przedsiębiorstwie. Analiza kosztów działalności, w tym koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, koszty ogóle i pozostałe koszty przedsiębiorstwa. Odchylenia – niedotrzymania i sprostowania. Uelastycznienie planów kosztów. Dokumentacja systemu planowania kosztów przedsiębiorstwa – elementy składowe i ich znaczenie.
Case study – planowanie i kontrola kosztów przedsiębiorstwa „Cost Management Unit”
Trening kierowniczy – zadanie polegające na przygotowaniu planu kosztów przedsiębiorstwa w różnych obszarach, tworzenie budżetów cząstkowych i cen wewnętrznych, rachunek wyników przedsiębiorstwa, porównanie danych rzeczywistych z planowanymi, analiza odchyleń w tym niedotrzymań.

Informacje o prelegentach:
– specjalista w zakresie rachunkowości i finansów, pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej, konsultant finansowy wielu przedsiębiorstw różnej wielkości. Współautor książek, publikacji i wielu kompletów materiałów szkoleniowych z zakresu finansów, rachunkowości i controllingu. Poza działalnością uczelnianą pracował jako doradca finansowy, główny księgowy, dyrektor finansowy przedsiębiorstw z różnych branż. Aktualnie właściciel firmy świadczącej usługi doradcze i księgowe. Doświadczony wykładowca, od wielu lat prowadzący szkolenia dla menedżerów firm z całego kraju.
Koszt i warunki udziałuCeny:
1800zł - dopłata do pok. 1-os. wynosi 240zł
Cena zawiera:
zakwaterowanie (pokoje o wysokim standardzie z TV, łazienką) pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, imprezy towarzyszące, certyfikat, przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:
5% - przy zgłoszeniu 1 osoby do 2009-01-01
10% - przy zgłoszeniu 2 osób do 2009-01-01
15% - przy zgłoszeniu 3 osób do 2009-01-01
Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej .Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy