Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> lubelskie

COACHING CZYLI SKUTECZNE ODDZIAŁYWANIE NA PRACOWNIKÓW

Nazwa: COACHING CZYLI SKUTECZNE ODDZIAŁYWANIE NA PRACOWNIKÓW
Koszt: powyżej 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Adres: M.C. Skłodowskiej 48/6 20-029 Lublin woj. lubelskie
Osoba kontaktowa: tel.: 081 533-31-39 fax: 081 532-50-62
Tematyka: Ekonomia, Nauki o poznaniu i komunikacji, Psychologia, Socjologia,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-06-15
Termin zakończenia: 2009-06-17

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Bankowy Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy
Miasto: Kazimierz Dolny
Województwo: lubelskie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
Podstawą pracy z ludźmi jest umiejętność praktycznego uczenia i doskonalenia pracowników. Coaching jest to pomoc danej osobie we wzmacnianiu i udoskonalaniu działania przez refleksję nad tym, jak stosuje konkretną umiejętność i/lub wiedzę. Coaching jest to wspieranie w rozwoju i wykraczaniu ponad poziom, na jakim się obecnie znajdujemy.Akcent jest położony na zdobywanie wiedzy, umiejętności i zachowań albo na modyfikowanie tych, którymi się dysponuje w celu poprawienia funkcjonowania danej osoby. Coaching to działanie skoncentrowane na osobie. W coachingu pracujemy „na zasobach”, co oznacza, że wydobywamy mocne strony i one stanowią bazę do rozwoju. Jednocześnie pomagamy w przezwyciężeniu słabych stron. Celem coachingu jest uzyskanie trwałej zmiany zachowania, co wymaga ćwiczeń. Coaching można też rozumieć jako dostarczenie pomocy w rozwiązaniu problemu przez bezpośrednią dyskusję i przewodnictwo w trakcie działań.

Celem szkolenia jest :
-doskonalenie umiejętności uczenia i motywowania pracowników
- poznanie mechanizmów i narzędzi prowadzenia coachingu
dzięki którym będziecie Państwo aktywnie wspierać rozwój swoich pracowników ,monitorować postępy i egzekwować realizacje pożądanych zadań.
- opanowanie metod przygotowania i prowadzenia szkoleń
- poznanie sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas szkolenia pracowników
- rozwijanie umiejętności dyscyplinarnego wpływania na pracowników
- wzrost kompetencji w zakresie przygotowywania i prowadzenia rozmów dyscyplinarnych

Szkolenie skierowane jest do:
Szkolenie skierowane jest do menedżerów wszystkich szczebli zarządzania ,pracowników przygotowywanych na stanowiska kierownicze oraz trenerów wewnętrznych firm .

Program szkolenia:
I. NARZĘDZIA PSYCHOSPOŁECZNE COACHA WARUNKIEM EFEKTYWNEGO COACHINGU
* kompetencje merytoryczne
* znajomość prawidłowości rządzących procesem uczenia się
* efektywne techniki komunikacyjne czyli porozumiewanie się bez barier
* inteligencja emocjonalna jako narzędzie wspierające rozumienie siebie i innych
* rozumienie procesu grupowego * metodyka nauczania dorosłych
II. ETAPY COACHINGU
* określenie, dlaczego zachodzi potrzeba przeprowadzenia coachingu, oraz ustalenie jego celów
* uzgodnienie konkretnych potrzeb rozwojowych
* opracowanie szczegółowego planu coachingu
* realizowanie zadania bądź określonego działania ujętego w planie
* ocena wykonanych działań oraz planowanie efektywniejszego funkcjonowania
* zakończenie coachingu
III. OBSZARY COACHINGU
* coaching w doskonaleniu relacji z pracownikami i dyrektorami innych działów (właścicielem)
* umacnianie wiary w swój potencjał kierowniczy, budowanie autorytetu na współpracy a nie używanie władzy * rozwijanie otwartości na wymianę w miejsce rywalizacji
* przesuwanie akcentów
z kierowania na przewodzenie
* stawianie granic
* radzenie sobie z napięciami
IV. ROLA SZEFA W ROZWIJANIU KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW
* dostrzeganie zasobów pracowników
* krytyka pracownika – zasady udzielania informacji zwrotnych
* polecenia i prośby – instrumenty koordynatora
* zasady monitorowania
* motywowanie jako inspirowanie ludzi do rozwoju
* sposoby wzbudzania motywacji wewnętrznej
V. ROZMOWY INTERWENCYJNE I DYSCYPLINARNE
* sześć aspektów przygotowania do rozmowy
* rozmowa oceniająca
* trudności w prowadzeniu rozmowy dyscyplinarnej
* analiza problemu i szukanie rozwiązań
* otwarcie się na dialog podstawą partnerstwa między szefem i pracownikiem

Informacje o prelegentach:
trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) ewaluator aktywnych metod nauczania dorosłych i pracy
innych trenerów, terapeuta programu psychoonkologicznego Simontona, trener Racjonalnej Terapii
Zachowań, doradca rozwoju zawodowego.Od kilkunastu lat zajmuje się kształceniem menadżerów
i pracowników przedsiębiorstw różnej wielkości w tym znanych firm polskich i koncernów międzynarodowych. Specjalizuje się w tematyce związanej z psychospołecznymi umiejętnościami
zarządzania ludźmi , komunikacją oraz rozwojem osobistego potencjału zawodowego. Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu w specjalistycznych czasopismach oraz projektów doradczo –szkoleniowych .Jest stałym współpracownikiem i konsultantem CSB.
Koszt i warunki udziałuCeny:
1785 zł - dopłata do pok. 1-os. 240zł
Cena zawiera:
zakwaterowanie (pokoje o wysokim standardzie z TV, łazienką) pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, imprezy towarzyszące, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:
5 - przy zgłoszeniu 1 osoby do 01.01.2009
10 - przy zgłoszeniu 2 osób do 01.01.2009
Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej .
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy