Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> lodzkie

Case Explorer. Najlepsze praktyki w łańcuchu dostaw.

Nazwa: Case Explorer. Najlepsze praktyki w łańcuchu dostaw.
Koszt: powyżej 1000 zł
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: MPM Productivity Management Sp. z o.o.
Adres: adres korespondencyjny: Os. Na Murawie 13/2a, 61 - 655 Poznań adres siedziby: Os. Winiary 16/10, 60-665 Poznań
Osoba kontaktowa: Dagmara Kopacka
Tematyka: Logistyka,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2010-05-05
Termin zakończenia: 2010-10-27
Termin zgłaszania uczestnictwa: 2010-04-30

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Fabryka firmy Dell Products Poland
Pełny adres: ul. Informatyczna 1 92-410
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie

Opis:

Zaczęło się od wyzwania. Wyzwania, które stanowi kosmiczna wręcz szerokość asortymentu i potrzeba błyskawicznej reakcji na potrzeby Klienta. Jeden model komputera może być skonfigurowany w setkach tysięcy wariantów. Budować trzeba te komputery w ciągu dosłownie godzin, utrzymując wydajność sięgającą tysięcy na zmianę. Jak poradzić sobie z takim wyzwaniem?
Co było dalej? Poradzili sobie. Radzą sobie nadal. I to tak, że ich marki nie sposób pominąć mówiąc o najlepszych z najlepszych.
Co więcej: „radzić sobie” nie jest dla nich celem. Jest jedynie punktem wyjścia do podejmowania kolejnych działań, do ciągłego rozwoju i doskonalenia.
Stąd pojawił się wspólny pomysł: spróbujmy sił w większym zespole. Wszak najlepsze rozwiązania rodzą się w dialogu – dzięki najlepszym praktykom i wymianie doświadczeń.
Zatem zapraszamy. Nie ważne jest, czy z taśmy montażowej firmy w której pracujesz zjeżdża samochód, proszek do prania, czy syrop na kaszel. Ważne co chcesz osiągnąć. Może codziennie borykasz się z nadmiernym zapasem tego, co niepotrzebne a brakuje tego, co niezbędne? A może wręcz przeciwnie, może to obszar w którym i „challenge” i „success” osiągnęły porozumienie i jest czym się pochwalić ?
Szukamy problemów i ich rozwiązań. Firm skorych do dzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą. Firm gotowych na poszukiwanie usprawnień w obszarze swojego planowania i sterowania produkcją. Firm mających coś do powiedzenia i mających śmiałość działać odważnie.
Zapraszamy chętnych do wspólnego odkrywania i budowania rozwiązań, które nie mają sobie równych. Rozwiązań, które dotychczas miały tylko firmy należące pod względem doskonałości operacyjnej do ścisłej światowej czołówki. Rozwiązań, których zaprojektowanie i wdrożenie będzie wymagało niekiedy ciężkiej, systematycznej pracy.
Droga jest długa i trudna, ale jak mówią: per aspera ad astra. Korzystając z doświadczeń praktyków i najlepszych światowych standardów APICS, przejście jej może stanowić wyzwanie realne.
Osią tego projektu jest APICS. Tym razem chcemy jednak zaproponować zupełnie nową formułę i obudować ten standard Waszą praktyką. Stworzyć dodatkową wartość z Waszych doświadczeń. Spojrzeć na to, co proponuje APICS z innej perspektywy – konkretnych Case Studies firm uczestniczących w projekcie**. Pierwsza z faz projektu zakończy się próbą zdiagnozowania przez każdego z uczestników modelu operacyjnego swojego przedsiębiorstwa. Na tej podstawie zostanie opracowany program kolejnych faz projektu uwzględniający zaprezentowane przez uczestników problemy i rozwiązania funkcjonujące w ich przedsiębiorstwie. Program ten, uzupełniony będzie o Case Studies prezentowane przez konsultantów wiodących projektu.
Projekt do którego zapraszamy ma charakter szalenie praktyczny. Wymiana doświadczeń nie tylko uporządkuje wiedzę, ale przede wszystkim ma pomóc wszystkim uczestnikom opracować cel usprawnień w swoim przedsiębiorstwie, priorytety, kierunek dalszych kroków.

Miejsce projektu:

Gospodarzem projektu jest firma Dell Products Poland w Łodzi. Każda z faz cyklu będzie realizowana na terenie fabryki.

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie przez każdego z uczestników całościowego i dokładnego planu usprawnień jego przedsiębiorstwa w oparciu o najlepsze światowe praktyki i doświadczenia w obszarach zarządzania łańcuchem dostaw (od prognozowania i planowania po sterowanie produkcją i zaopatrzenie).

Dzięki wyselekcjonowanej i ograniczonej liczbie firm uczestnicy:

• skupią się na konkretnych problemach i wyzwaniach przedsiębiorstw w formie warsztatowej (zalety szkoleń zamkniętych)
• będą mieli okazję do wymiany doświadczeń dotyczących rozwiązań podobnych zagadnień w różnych branżach (zalety szkolenia otwartego)
• zbudują całościowe plany udoskonaleń dotyczących żywotnych wyzwań i problemów (zalety przeprowadzenia w formie projektu z elementami coachingu)
Projekt będzie oparty o cykl szkoleń CPIM (Certified in Production and Inventory Management - Certyfikacja w Zarządzaniu Produkcją i Zapasami) wg standardów APICS*
Projekt kładzie nacisk na natychmiastowe praktyczne aspekty wdrożenia rozwiązań opartych o najlepsze światowe praktyki zgodne ze standardem APICS.

Do kogo projekt jest kierowany:

Projekt jest adresowany do kluczowych osób i liderów usprawnień w obszarze łańcucha dostaw i doskonalenia produktywności oraz osób mających wpływ na kształt procesów w firmie. Ze względu na projektowy charakter przedsięwzięcia uczestnicy będą indywidualnie kwalifikowani (szczegóły dostępne u pracowników organizatora projektu, firmy MPM Productivity Management: biuro@mpm24.com).
W projekcie wezmą udział zarówno uczestnicy ze strony Gospodarza Projektu (czyli pracownicy firmy Dell) oraz uczestnicy z firm zewnętrznych. Ilość miejsc dla firm zewnętrznych ograniczona.

Opis Projektu Case Explorer
FAZA I: Supply Chain Management
(odpowiada szkoleniu Basics of Supply Chain Management)
Warsztaty otwierające projekt oparty o kurs APICS CPIM (Certified in Production and Inventory Management), poświęcony najlepszym światowym praktykom w dziedzinie planowania i sterowania produkcją. Warsztaty obejmują cały zakres CPIM, umożliwiając ich uczestnikowi zbudowanie solidnych podstaw wiedzy z zakresu zintegrowanego systemu planowania wykorzystania zasobów, w procesie zarządzania łańcuchem dostaw: istota oraz funkcjonalności systemowego podejścia od problemu planowania wykorzystania zasobów firmy oraz sterowania procesami ich wykorzystania, zrozumienie hierarchicznego porządku zintegrowanego systemu planowania MRPII oraz poznanie kompetencji i odpowiedzialności jego uczestników oraz poznanie głównych zasad, metod i technik rządzących zasadniczymi obszarami systemu MRPII.

FAZA II: Master Planning
(odpowiada szkoleniu Master Planning of Resources)
Podczas tej fazy zostaną omówione przede wszystkim trzy podstawowe obszary współtworzące zintegrowany system planowania i sterowania MRPII. Będą to: prognozowanie popytu na usługi firmy oraz zarządzanie procesem prognostycznym (Forecasting), planowanie sprzedaży i operacji (SOP – Sales and Operations Plannning), planowanie i zarządzanie głównym harmonogramem produkcji (MPS – Master Production Planning).

FAZA III: Detailed Planning
(odpowiada szkoleniu Detailed Scheduling and Planning)
Uczestnicy projektu poznają metody zarządzania zapasami, techniki harmonogramowania i bilansowania posiadanych zdolności produkcyjnych oraz znaczenie relacji z dostawcami, proces planowania potrzeb materiałowych (MRP), planowania zapotrzebowania na zdolności produkcyjne (CRP), praktyki zarządzania zapasami oraz planowania dostaw i zaopatrzenia. Warsztat pozwali na integrację szczegółowych procesów planowania zapasów, dostaw materiałów oraz przygotowywania operacyjnych planów produkcyjnych w oparciu o nadrzędne plany produkcyjne, realizując założone w polityce firmy poziomy obsługi klienta. Uczestnicy uzyskają wiedzę pozwalającą na realizację stawianych przed nimi celów dotyczących poziomu stanów magazynowych, terminowości dostaw, wykorzystania zdolności produkcyjnych oraz współpracy z dostawcami.

FAZA IV: Execution
(odpowiada szkoleniu Execution and Control of Operations)
Faza ta odpowie na szereg pytań: jak harmonogramować produkcję, aby zbilansować popyt, jak dzięki odpowiedniemu planowaniu zapewnić stabilizację produkcji i zwiększyć moce produkcyjne, jak skutecznie realizować główny harmonogram produkcji, jak dzięki dużej wiarygodności planów produkcyjnych utrzymywać customer service na wysokim poziomie, jak podnosić wydajność „wąskich gardeł”, jakie stosować techniki sterowania produkcją, aby znaleźć równowagę pomiędzy efektami a komplikacją procesu planowania?
Uczestnicy skupią się na ustalaniu priorytetów prac produkcyjnych, realizacji planów produkcji, wdrażaniu metod kontroli, raportowaniu wyników i dostarczaniu informacji zwrotnych. Poruszone zostaną również tematy związane z technikami kolejkowania i kontrolowania zadań produkcyjnych, programami jakościowymi i organizacyjno-naprawczymi.

FAZA V: Resources Strategy
(odpowiada szkoleniu Strategic Management of Resources)
Faza ta poświęcona będzie analizie strategicznej przedsiębiorstwa oraz procesom opracowania i wdrażania strategii ze szczególnym akcentem na strategię operacyjną, produktową i łańcuch dostaw. Pomoże uczestnikom projektu zrozumieć wpływ podejmowanych działań i decyzji na budowę zasobów strategicznych, które stanowią podstawę przewagi konkurencyjnej firmy. Podczas tych zajęć zostaną też przedyskutowane konsekwencje braku lub podjęcia złych decyzji strategicznych. Faza ta pomoże zrozumieć znaczenie łańcucha dostaw, który odgrywa coraz większą role w świetle postępu technologicznego systemów IT, globalizacji oraz ewolucji tradycyjnej produkcji masowej.

Podczas pierwszego spotkania przewidziana jest kilkugodzinna wycieczka po zakładzie Dell.
Pierwsza z faz projektu zakończy się próbą zdiagnozowania przez każdego z uczestników modelu operacyjnego swojego przedsiębiorstwa. Na tej podstawie zostanie opracowany program kolejnych faz projektu uwzględniający zaprezentowane przez uczestników problemy i rozwiązania funkcjonujące w ich przedsiębiorstwie.
Celem projektu jest opracowanie całościowego programu usprawnień swojej firmy.
Udział w nim wiąże się z uczestnictwem we wszystkich pięciu fazach projektu.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy