Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Firmy szkoleniowe

Firmy szkoleniowe >> śląskie

Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej

Nazwa: Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej
Ulica: Sokolska 78-80
Miasto: 40-086 Katowice
Tel: 32 206 05 09
Fax: 32 206 05 09
Standard obiektu:

Profil działalności:

  • ochrona środowiska,
  • szkolenia branżowe,

Opis:

Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej to stowarzyszenie, którego celem jest promowanie w Polsce zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Corporate Social Responsibility), a w szczególności:

- szerokie działania na rzecz promowania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu;
- działania na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego;
- aktywny udział w przedsięwzięciach dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu;
- wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego w odniesieniu do strategii proekologicznych przedsiębiorstw;
- pomoc organizacjom w budowaniu pozytywnych Public Relations oparta na kryteriach ekologicznych i zasadach etyki i komunikacji w biznesie;
- budowa kompetencji ekologicznych;
- wspomaganie strategii opartych na kryteriach ekologicznych;
- promowanie zasad efektywnego wykorzystywania kapitału intelektualnego organizacji, w tym kapitału społecznego;
- promocja i popieranie zasad zrównoważonego rozwoju;
- pobudzanie świadomości ekologicznej i kadr menedżerskich przedsiębiorstw;
- ochrona gatunków chronionych fauny i flory poprzez aktywny udział w przedsięwzięciach ekologicznych;
- prowadzenie działalności edukacyjnej;
- promowanie koncepcji 3xE : Etyka, Ekonomia i Ekologia ;
- propagowanie innowacyjności ekologicznej, produktowej, procesowej i organizacyjnej;
- inne przedsięwzięcia związane z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu i jej powiązaniami z aspektami ekologicznymi .

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy