Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Firmy szkoleniowe

Firmy szkoleniowe >> mazowieckie

SHtraining Doradztwo Personalne i Szkoleniowe

Nazwa: SHtraining Doradztwo Personalne i Szkoleniowe
Ulica: Raduńska 5
Miasto: 01-683 Warszawa
Tel: 501-960 716
Standard obiektu:

Profil działalności:

  • finanse,
  • marketing,
  • sprzedaż,
  • szkolenia branżowe,
  • zarządzanie,
  • zarządzanie jakością,

Opis:

Planszowe Symulacje Biznesu i Gry Strategiczne oraz Gry Szkoleniowe są narzędziami szkoleniowymi, których metodologia stwarza możliwość umiejętnego korzystania z wiedzy, co jest kluczowe w dzisiejszej erze informacji, co wyróżnia i decyduje o przewadze na wysoce konkurencyjnym rynku. Dzieje się to za sprawą wizualizacji struktury organizacji oraz zasad jej funkcjonowania. W odróżnieniu od szkoleń tradycyjnych, interaktywna współpraca uczestników w zespołach przypomina wspólną zabawę angażującą uczestników i wyzwalającą wśród nich pozytywne emocje, dzięki czemu zwiększa się ich aktywne uczestnictwo w całym procesie szkoleniowym. Wykorzystana jest tu metoda nauki przez doświadczenie, w której proces uczenia się następuje poprzez aktywne zaangażowanie uczestników.

Firma SHtraining jako jedyna w Polsce posiada licencje na unikatowe i innowacyjne narzędzia z zakresu przedsiębiorczości, czyli Planszowe Symulacje Biznesu i Gry Strategiczne. Metodologia treningowa SHtraining dla Planszowych Symulacji Biznesu i Gier Strategicznych została stworzona przez międzynarodowy zespół ekspertów z firmy BTI - Business Tools for Innovations Management Consulting GmbH, Gry Szkoleniowe natomiast, tworzone są przez zespół polskich naukowcówdziałających w ramach Pracowni Gier i Symulacji. Nasi trenerzy i konsultanci zapewniają najwyższy standard projektów szkoleniowych i doradczych poprzez wieloletnie doświadczenie biznesowe i trenerskie.

Dzięki innowacyjnej metodzie szkoleniowej - Planszowym Symulacjom Biznesu i Grom Strategicznym, które kształtują pożądane postawy oraz umożliwiają nabycie praktycznych i niezbędnych umiejętności, kadra zarządzająca/menedżerska oraz pracownicy na każdym poziomie organizacji przedsiębiorstwa skutecznie podnoszą swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe.

Gry i symulacje szkoleniowe są narzędziem maksymalizującym potencjał edukacyjny szkolenia i pomyślną realizację zamierzonych celów szkoleniowych, gdyż są modelami bazującymi na rzeczywistych przykładach, które przedstawiają kompleksowe zależności i relacje, jakie mogą wystąpić w organizacji firmy. Dają uczestnikom możliwość wykorzystania posiadanej wiedzy teoretycznej w praktyce poprzez eksperymentowanie z wdrażaniem efektywnych rozwiązań problemów i podejmowaniem decyzji.
Uczestnicy uczą się poprzez własne doświadczenia wynikające w trakcie symulacji i realizowanie prostej zasady: planujesz - działasz - analizujesz - usprawniasz, co jak pokazują badania jest najbardziej efektywną i skuteczną oraz jednocześnie przyjemną formą przyswajania nowej wiedzy. Ponad to, dzięki temu, że biorą udział w symulowanej rzeczywistości procesów firmowych, mogą rozwijać kreatywne myślenie.

Planszowe Symulacje Biznesu, Gry Strategiczne oraz Gry Szkoleniowe są narzędziami szkoleniowymi, których metodologia stwarza możliwość umiejętnego korzystania z wiedzy, co jest kluczowe w dzisiejszej erze informacji, co wyróżnia i decyduje o przewadze na wysoce konkurencyjnym rynku.

Planszowe Symulacje Biznesu, Gry Strategiczne oraz Gry Szkoleniowe są narzędziami kształtującymi postawę pro-biznesową, czyli przedsiębiorcze myślenie i działanie. Zwiększają świadomość pracowników o roli jaką pełnią w procesie organizacyjnym. Sprawiają, że kadra menedżerska i pracownicy rozumieją również strategiczne i operacyjne działania firmy. Dzięki symulacji uczestnicy poznają zasady prowadzenia firmy oraz wpływu obranej strategii i działań operacyjnych na finalny wynik finansowy i rentowność firmy, gdyż podczas jej trwania mają okazję podejmować zarówno strategiczne, jak i operacyjne decyzje.

Planszowe Symulacje Biznesu i Gry Strategiczne mają szerokie i wielorakie zastosowanie w każdej firmie oraz umożliwiają opanowanie fachowej wiedzy z różnych dziedzin, gdyż są rozwiązaniami przygotowanymi z myślą o poszczególnych branżach, dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa. Uczestnikami szkoleń mogą być zarówno uczniowie szkół, jak i kadra kierownicza najwyższych szczebli.Gwarantują poprawę zysków, wzrost efektywności, wydajności i rentowności przedsiębiorstwa.

SHtraining jako jedyna firma na rynku w Polsce oferuje Planszowe Symulacje Biznesu i Gry Strategiczne - metodologię szkoleń, która jest uważana przez ekspertów jako najbardziej skuteczna w edukacji kadry zarządzającej i pracowników wszystkich szczebli organizacji, swoim Klientom zarówno tym, którzy funkcjonują już na rynku jako uzupełnienia edukacji, ale również studentom, którzy dopiero wchodzą w świat biznesu.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy